Giá 5 tầng 152471

Danh mục: Giá, kệ buffet Tình trạng: Còn hàng
3,727,000 vnd
Liên hệ đặt hàng: Email: 
gmfurnotel@gmail.com  
Đặt mua

Mã sp

Tên sản phẩm

Kích thước

Giá sản phẩm

Nhận xét

152471

Five-layer fine diamond glass snack rack

φ200/ φ250/ φ300/

φ350/ φ400×H840

 

          3,727,000

DX-400-5

152472

Five-layer fine diamond glass snack rack

φ250/ φ300/ φ350/

φ400/ φ450×H910

 

          4,040,000

DX-450-5

152473

Five-layer fine diamond glass snack rack

φ300/ φ350/ φ400/

φ450/ φ500×H985

 

          4,461,000

DX-500-5

152471, 152472, 152473

Đánh giá sản phẩm